Medietic

Kompleksowego badania mowy dzieci i młodzieży

Podstawą dobrze prowadzonej terapii logopedycznej jest dokładne badanie mowy dziecka.

W trakcie diagnozy logopedycznej:

  • przeprowadza się wywiad z rodzicem na temat całościowego rozwoju dziecka, w tym nabywania przez nie zdolności mówienia;
  • z pomocą najnowszych testów ocenia się wszystkie aspekty mowy tj. mowa spontaniczna, nazywanie, powtarzanie, realizacja wszystkich dźwięków mowy, zasób słownictwa, strona gramatyczna wypowiedzi itd.;
  • sprawdza się m.in. budowę i sprawność narządów artykulacyjnych, słuch fonemowy i fonetyczny, tor oddechowy oraz lateralizację.

W przypadku starszych dzieci bada się także umiejętność czytania i pisania, bowiem często wady wymowy rzutują na umiejętności szkolne dziecka.

Na podstawie: rozmowy z rodzicami, obserwacji dziecka i badania jego mowy oraz informacji otrzymanych od innych specjalistów (laryngologa, neurologa itd.) stawia się pełną diagnozę logopedyczną i układa plan terapii.