Medietic

Psychologia, psychoterapia i seksuologia

Psychoterapia jest podstawową i najbardziej skuteczną metodą leczenia zaburzeń osobowości i nerwic, a w połączeniu z farmakoterapią, również depresji. Jej skuteczność została potwierdzona naukowo w wielu badaniach, także przy użyciu neuroobrazowania (psychoterapia zmienia strukturę mózgu). Leczenie polega w głównej mierze na dążeniu do zrozumienia przyczyn objawów i ich funkcji w życiu pacjenta, co z kolei pozwala na zmianę dysfunkcyjnych sposobów przeżywania, myślenia i działania.  Psychoterapia jest nie tylko sposobem leczenia, ale i rozwoju, dlatego wychodząc na przeciw Państwa potrzebom oferujemy poniższe terapie.

Konsultacje i pomoc psychologiczna - obejmuje wsparcie dla osób w kryzysie, będących w trudnej sytuacji życiowej lub po przebytych traumach, jak również konsultacje wychowawcze zawierające psychoedukację, pomoc w  rozwiązywaniu trudności wychowawczych związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu rodziny np. pójście dziecka do przedszkola, szkoły,  pojawienie się drugiego dziecka, rozwód rodziców. Konkretne porady dla rodziców, którzy chcą świadomie i odpowiedzialnie wychowywać swoje dzieci, chcą poprawić swój kontakt z nimi, lepiej je rozumieć.

Psychoterapia indywidualna - jest to najczęściej wybierana forma pomocy psychologicznej, szczególnie zalecana dla osób chcących zwiększyć stopień kontroli nad swoim życiem lub przeżywanymi przez siebie emocjami. Sesje mogą mieć różny przebieg, ale najczęściej opierają się na rozmowie. Zdarza się, że klient i terapeuta sięgają po inne metody, takie jak: odgrywanie ról, zadania domowe, sporządzanie wykresów, planów, tabel, pisanie „niewysłanych listów”. Wyjście poza rozmowę terapeutyczną często jest przydatne, jednak zastosowanie każdej nowej techniki zawsze zostaje omówione z klientem.

Psychoterapia małżeństw i par - jest szczególnie zalecana w kryzysach małżeńskich, przy problemach w komunikacji, czy też niemożności porozumienia się członków rodziny, ma na celu ponowne odnalezienie siebie nawzajem. Często już sama rozmowa w obecności specjalistów pomaga zdystansować się do swoich emocji i wsłuchać się w drugą stronę – co przeżywa, co ją rani, dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej. Słuchanie daje możliwość rozumienia. Tym bardziej, że prowadzący sesję psychoterapeuta jednocześnie dzieli się z parą swoimi obserwacjami na temat tego, co dzieje się w relacji klientów.  W ten sposób proces terapii pomaga poddać refleksji wzajemne interakcje oraz sposoby komunikowania się. Czasem pomaga, żyć ze sobą, wzajemnie się rozumieć i wspierać. Czasem pomaga się rozstać.

Psychoterapia rodzin - jest to metoda leczenia z wyboru, obejmująca całą rodzinę, najczęściej oznacza to osoby wspólnie zamieszkujące. Jest zalecana w wypadku trudności wychowawczych, czy też występowania u dzieci i młodzieży trudności emocjonalnych, lęków, długotrwale obniżonego nastroju, zaburzeń odżywiania, trudności z koncentracją uwagi, zaburzeń zachowania. Okazuje się szczególnie skuteczna w  sytuacjach, kiedy z powodu objawów cierpią osoby, które jeszcze nie rozpoczęły w pełni swojego dorosłego życia i tym samym znajdują się pod wpływem oddziaływań innych członków rodziny. Nikt nie zakłada rodziny ze złymi intencjami. Większość ludzi chce jak najlepiej dla swoich bliskich i stara się jak może. Ale czasem mimo najlepszych chęci w rodzinie zachodzą procesy, które przynoszą cierpienie. Podjęcie psychoterapii może pomóc rodzinie rozwiązać problem poprzez rozmowy, wzajemne zrozumienie i spojrzenie na problem w wielu perspektyw.

Leczenie zaburzeń osobowości - polega na stopniowym przepracowywaniu wewnątrzpsychicznych konfliktów oraz deficytów mających swoje źródła we wczesnych okresach rozwoju. Osoba z zaburzeniem osobowości ma problemy w relacjach, zaburzony jest także jej sposób postrzegania siebie i otoczenia.

Konsultacja seksuologiczna - dla tych, którzy zmagają się z problemem dotyczącym sfery seksuologicznej. Ma na celu rozpoznanie trudności lub problemów doświadczanych przez daną osobę oraz opracowanie możliwych sposobów ich rozwiązania. Rezultatem konsultacji jest przedstawienie problemu w rozumieniu aktualnej wiedzy psychologicznej, seksuologicznej lub medycznej oraz zaproponowanie leczenia, które może obejmować psychoterapię indywidualną lub psychoterapię par. W niektórych przypadkach efektem konsultacji jest także skierowanie do lekarza specjalisty. Konsultacje seksuologiczne mogą również przybrać formę doraźnego, interwencyjnego wsparcia dla osób przeżywających trudności w swoim życiu seksualnym. Zapraszamy zarówno osoby indywidualne jak i pary.

Psychoterapia seksuologiczna - jest formą psychoterapii indywidualnej lub par, która koncentruje się na problemach związanych ze sferą seksualną danej osoby lub pary. Zasady psychoterapii seksuologicznej są takie same, jak w przypadku psychoterapii indywidualnej i par. Psychoterapię seksuologiczną powinna prowadzić wyłącznie osoba, która jest jednocześnie psychoterapeutą i seksuologiem.