Medietic

Logopedia

Typ usługiOpisCena

Diagnoza logopedyczna

Pierwsze 2 - 3 wizyty mają na celu określenie problemu, z jakim dziecko trafiło do logopedy. Spotkania obejmują wywiad z rodzicem, diagnozę logopedyczną dziecka oraz opracowanie planu terapii.

100zł

Badanie mowy + wydanie opinii

Kompleksowe badanie mowy - wszystkich aspektów języka. Wydanie opinii o stanie mowy dziecka. 130zł
Badanie mowy dziecka + plan terapii Usługa skierowana do osób rozpoczynających terapię logopedyczną. Po wywiadzie i diagnozie logopedycznej rodzice otrzymują plan terapii, w którym wyszczególniono obszary pracy logopedycznej.
130zł
Badanie mowy + opinia + plan terapii Usługa skierowana dla osób rozpoczynających współpracę logopedyczną. Po badaniu mowy logopeda wydaje rodzicom opinię  o stanie mowy dziecka oraz plan terapii logopedycznej 150 zł
Opinia logopedyczna Logopeda tworzy opinię logopedyczną, w której zawarte są  m.in. informacje o zaburzeniu mowy u dziecka, przebiegu terapii, efektach terapeutycznych.  50 zł
Terapia zaburzeń mowy i wad wymowy Zajęcia prowadzone są wg indywidualnego planu terapii ułożonego dla każdego dziecka. W trakcie zajęć młody człowiek usprawnia m.in: słuch fonemowy i fonetyczny, aparat mowy, wszystkie aspekty mowy. 50 - 80 zł
Konsultacje logopedyczne Konsultacje logopedyczne skierowane są dla rodziców, których niepokoi rozwój mowy dziecka. W trakcie rozmowy logopeda rozwiewa wątpliwości rodzica, udziela mu porad oraz wskazówek do pracy w domu. 50 zł
Profilaktyka logopedyczna Zajęcia mają na celu wspierać naturalny rozwój mowy u dziecka. Poprzez zabawę mały człowiek rozwija wszystkie umiejętności odpowiedzialne za poprawną mowę. 50 - 60 zł
Terapia dysleksji, dysgrafii itp. Zajęcia skierowane są dla dzieci, u których ujawniają się specyficzne kłopoty z opanowaniem podstawowych umiejętności szkolnych tj. czytanie i pisanie. 50 - 80 zł
Nauka czytania metoda sylabową Umiejętność czytania jest jedną z najważniejszych kompetencji, jakie człowiek zdobywa w swoim życiu. Jednak sporo dzieci ma kłopot z jej zdobyciem. Uczymy dzieci czytać, łącząc zabawę z nauką. 50 - 60 zł

Cennik obowiązuje od 01.01.2018 r.
Podane ceny są cenami brutto z VAT     
Powyższy cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego